IT edukacija

KAKO MOTIVISATI I ZADRŽATI PROGRAMERE: OSAM MOĆNIH STRATEGIJA

Edukativna radionica “Kako motivisati i zadržati programere: Osam moćnih strategija” pomogla je da više od stotinu HR profesionalaca i menadzera u Srbiji i Bosni i Hercegovini grade organizacije koje uspevaju da razumeju, podrže i zadrže svoje zaposlene - programere.


Tokom četvorosatnog rada polaznici se uče zašto besplatan fitnes, kursevi jezika, visoke plate i druge mere ne uspevaju zadržati zaposlene u firmi, odnosno zbog čega tretiranje zaposlenih u „zlatnim rukavicama“ daje samo kratkoročne efekte u pogledu zadržavanja najboljih ljudi i kvaliteta rada.


Radionica pruža odgovore na pitanja:

  • Kako povećati produktivnost?
  • Vratiti energiju na radu?
  • Razviti saradnju među kolegama?
  • Smanjiti stres i povećati zadovoljstvo među zaposlenima?
  • Zadržati zaposlene u firmi duže?

Radionica je zasnovana na rezultatima neuronaučnih istraživanja, savremenim trendovima u psihologiji i iskustvima iz prakse. Polaznike kroz interaktivni rad upućuje na osam moćnih strategija koje se daju primeniti u njihovom radnom okruženju, a koje garantuju jačanje organizacije i priliku da se eleminiše pitanje „zašto je kolega/ koleginica otišao/la zbog 100€ veće plate?“.

Autorka i voditeljka radionice je dr Dragana Mitrić – Aćimović, osnivačica Centra Culture Impact i senior culture konsultantkinja, koja godinama radi na unapređivanju poslovanja organizacija, sa fokusom na IT sektor.

Naredni termin radionice: 9. mart 2020., Poslovni inkubator Novi Sad

Prijave: office@culturemanagement.rs


REGRUTACIJA I SELEKCIJA U IT SEKTORU

Dvodnevni trening “Regrutacija i selekcija u IT sektoru” edukovao je i spremio više od pedeset HR profesionalaca za izazovan posao koji rade ili počinju da rade u IT sektoru.

Reč je o obuci specijalno skrojenoj da omogući polaznicima da steknu dragocena znanja i uvežbaju veštine potrebne za kvalitetno sprovođenje regrutacije i selekcije, uz uvažavanje svih specifičnosti IT sektora. Njeni autori i voditelji su dr Dragana Mitrić Aćimović, osnivačica centra Culture Impact i senior culture konsultatkinja, i Aleksandar Sabo, programer i vodeći čovek organizacije Code Tailor.

Naredna grupa će proći kroz edukaciju 22. I 23. Februara 2020. u Think Innovative Hub-u u Beogradu. Više informacija možete naći na sajtu: www.codetailor.rs

Prijave: office@culturemanagement.rs