Culture Up

“Ostvarite sve svoje potencijale i stignite gde ste planirali”

Već ste postigli puno toga, vaša kultura je izgrađena, ali ste svesni da uvek može i bolje. Vidite prostor za napredak i spremni ste da se posvetite svom daljem razvoju. Mi smo tu da vas podržimo kroz CULTURE UP program koji vam nudi dijagnostiku vaše organizacione kulture, markiranje jakih i slabih strana, komparaciju sa liderima u vašoj industriji i sagledavanje stanja u svetlu vaše strategije i ciljeva. U okviru programa izrađuje se specijalni akcioni plan koji je usmeren na pojedine dimenzije vaše kulture, a u dogovoru sa vama radimo i koučing lidera, workshopove i treninge usmerene na negovanje željene kulture. Konačno, zaokružujemo priču sa izdradom strategije komuniciranja organizacione kulture ka stejkholderima.


CULTURE UP program prilagođavamo vašim potrebama. Nama je važno da kroz njega omogućimo našim klijentima da se značajno unaprede i budu nagrađeni dostizanjem svojih ciljeva zbog posvećenog rada na organizacijskoj kulturi.
Neka vaša kultura ostane vaš saveznik i još jače vas podrži!


Profil našeg klijenta kroz priču - Prepoznajte se

Ivan je na poziciji menadžera u kompaniji koja broji nešto više od stotinu zaposlenih. Reč je o zdravoj priči, lepom okruženju kome po njegovom sudu nedostaje samo malo više proaktivnosti i orijentacije na učenje kod zaposlenih. Kada je to uočio obratio se sektoru HR-a, a skrenuo je pažnju i direktoru. Svi su zaključili da bi bilo dobro videti najpre kakvo je stanje organizacijske kulture, da li je Ivanov utisak varljiv, i šta se još može zaključiti o njihovoj kulturi. A onda bi sve to u čemu su nešto slabiji trebalo nekako popraviti. Ako je tako nešto uopšte moguće? HR I direktor su se složili da ako žele da naprave proboj na tržitu jako je bitno da zaposleni budu u toku sa zbivanjima, voljni da uče i spremni da predlažu. Imajući u vidu obim posla i kapacitete HR-a, potreban im je pouzdan partner u unapređenju organizacijske kulture.

Doktorka Gordana vlasnica je poliklinike koja uspešno posluje godinama. Primetila je međutim izvesna neslaganja u njenom timu, a povremeno do nje stižu i informacije o svađama među sestrama, ispadima pred pacijentima i sličnom. Strahuje da će izgubiti dobre sestre, kao i neke pacijente. Iako je praksa izgrađena na zdravim osnovama, čini joj se da je nešto u međuvremenu iskvareno. Da nije uspela raširiti sve vrednosti koje su joj bitne među zaposlenima. Takođe uočava da je sve jača konkurencija na tržištu i da bi bilo dobro da se ka ljudima jasno iskomunicira šta je ono što izdvaja njihovu praksu od ostalih. Odavno razmišlja o angažovanju saradnika koji bi radili na datom, ali do sada nije imala vremena da se bavi toliko time. Sada je shvatila da je ipak trebala i ranije da se uhvati u koštac sa problemima i ozbiljno se pozabavi organizacijskom kulturom.


Pravo je vreme za CULTURE UP program i partnerstvo sa CULTURE IMPACT timom.